آریس

جستجو ...
آریس

مجیدی

21 روز پیش
|
23آریس
آریس0آریس

کود

برای نشای برنج توی خزونه فاصله محلول پاشی کود چند روزه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

21 روز پیش

برای نهال های برنج در نهالستان، تعداد دفعات مصرف کود می تواند بر اساس عوامل متعددی مانند نوع کود مورد استفاده، مرحله رشد گیاهان، حاصلخیزی خاک و شرایط محیطی متفاوت باشد. به طور کلی محلول پاشی کودهای مایع را می توان هر 7 تا 10 روز یکبار انجام داد. با این حال، پیروی از توصیه های سازنده و در نظر گرفتن نیازهای خاص گیاهان برنج و شیوه های کشاورزی محلی مهم است. همچنین اجتناب از کود دهی بیش از حد، که می تواند منجر به سوختگی مواد مغذی و سایر مسائل شود، بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

با سلام فاصله محلول پاشی بستگی به نوع کود و وضعیت نشاها دارد، در حالت کلی محلول پاشی به فواصل دو هفته توصیه می شود.

مشاوره حضوری (به زودی)