آریس

جستجو ...
آریس

مجیدی

3 ماه پیش
|
58آریس
آریس0آریس

کود

برای نشای برنج توی خزونه فاصله محلول پاشی کود چند روزه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

برای نهال های برنج در نهالستان، تعداد دفعات مصرف کود می تواند بر اساس عوامل متعددی مانند نوع کود مورد استفاده، مرحله رشد گیاهان، حاصلخیزی خاک و شرایط محیطی متفاوت باشد. به طور کلی محلول پاشی کودهای مایع را می توان هر 7 تا 10 روز یکبار انجام داد. با این حال، پیروی از توصیه های سازنده و در نظر گرفتن نیازهای خاص گیاهان برنج و شیوه های کشاورزی محلی مهم است. همچنین اجتناب از کود دهی بیش از حد، که می تواند منجر به سوختگی مواد مغذی و سایر مسائل شود، بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

با سلام فاصله محلول پاشی بستگی به نوع کود و وضعیت نشاها دارد، در حالت کلی محلول پاشی به فواصل دو هفته توصیه می شود.

مشاوره حضوری (به زودی)