آریس

جستجو ...
آریس

روح اله نجفی

3 ماه پیش
|
31آریس
آریس0آریس

کود مایع

سلام کودهای مایع مناسب گندم در مرحله تشکیل خوشه با پهپادآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

این تصویر یک مزرعه گندم را نشان می دهد که به نظر می رسد در مرحله رشد فعال است، با فضای سبز سرسبز و گیاهان بلند ایستاده است. با توجه به استفاده از کودهای مایع برای گندم در مرحله طبقه بندی (زمانی که سر یا بلال - جایی که دانه در حال شکل گیری است)، انتخاب کودهایی که از رشد دانه حمایت کنند بدون ایجاد رشد رویشی بیش از حد که می تواند منجر شود، مهم است. به اسکان (زمانی که ساقه ها زیر وزن دانه فرو می ریزند). در این مرحله، گندم ممکن است از کودهایی بهره مند شود که نسبت متعادلی از نیتروژن (N)، فسفر (P) و پتاسیم (K) دارند، با تأکید بر مواد مغذی مانند پتاسیم و فسفر، که از پر شدن دانه ها حمایت می کنند و کیفیت را بهبود می بخشند. گندم علاوه بر این، ریزمغذی هایی مانند روی، بور و منگنز ممکن است بسته به نتایج آزمایش خاک و کمبودهای خاص ذکر شده در مزرعه مفید باشند. استفاده از کودهای مایع با پهپاد، که به عنوان کاربرد کود مبتنی بر پهپاد نیز شناخته می‌شود، می‌تواند دقتی در کاربرد داشته باشد و اطمینان حاصل کند که مواد مغذی در جایی که بیشترین نیاز را دارند و در مقادیر صحیح تحویل داده می‌شوند. این می تواند منجر به استفاده کارآمدتر از کودها، کاهش اثرات زیست محیطی و عملکرد بالقوه بهتر محصول شود. با این حال، پیروی از مقررات و دستورالعمل‌های محلی برای استفاده از پهپاد و اطمینان از اینکه پهپاد بسیار مهم است این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

با سلام و احترام برای پرشدن و وزن گیری دانه ها می توانید از کودهای پتاس بالا و جلبک دریایی استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)