آریس

جستجو ...
آریس

علی فانی ملکی

کرمان، بم
|
2 ماه پیش
|
29آریس
آریس0آریس

خیار

اخرین سم موسپیلان ۸روز هست استفاده کردم کود منیزیم ۲روز هست استفاده کردمآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

به نظر می رسد شما در حال کشت خیار هستید و 8 روز پیش به استفاده از "موسیلان" به عنوان آفت کش اشاره کرده اید و 2 روز پیش از کود منیزیم استفاده کرده اید. اگر سؤال یا نگرانی خاصی در مورد گیاهان خیار خود دارید، در صورت تمایل بپرسید، و من تمام تلاش خود را برای کمک به شما انجام خواهم داد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

قارچ کش رانمن یا اینفینیتو سمپاشی شود، از کودهای فسفیت پتاسیم و سیلیکات پتاسیم به تعداد دو تا سه نوبت بفواصل ۲۰ روز استفاده کنید. آبیاری منظم و کافی و تغذیه متعادل از ماکرو و میکرو کودها داشته باشید. در استفاده از کودهای ازته زیاده روی نکنید که باعث تشدید علائم می شوند.

مشاوره حضوری (به زودی)