آریس

جستجو ...
آریس

علی آسیائی

1 ماه پیش
|
40آریس
آریس0آریس

نخود فرنگی

سلام چه سمی برای از بین بردن علف هرز نخود فرنگی بزنم؟ ممنونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

سلام! برای کنترل علف‌های هرز در نخود سبز، مهم است که علف‌کشی را انتخاب کنید که برای محصول بی‌خطر بوده و در برابر علف‌های هرز مورد هدف شما مؤثر باشد. همیشه برچسب را بخوانید و دستورالعمل های برنامه را دنبال کنید. به طور کلی می توان از علف کش های پیش رویشی مانند پندی متالین برای کنترل انواع علف ها و علف های هرز پهن برگ قبل از ظهور آنها استفاده کرد. برای کنترل پس از رویش، ممکن است از محصولات حاوی بنتازون یا ایمازتاپیر استفاده شود، اما مناسب بودن آنها به نوع نخود و مرحله رشد بستگی دارد. همچنین توجه به مقررات و توصیه های محلی برای استفاده از علف کش در منطقه شما بسیار مهم است. مشاوره با یک کشاورز محلی یا خدمات ترویج کشاورزی می تواند توصیه های خاص تری را متناسب با شرایط شما ارائه دهد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

سلام سطح زیر کشت و نوع علف های هرز، باریک برگ یا پهن برگ؟

مشاوره حضوری (به زودی)