آریس

جستجو ...
آریس

رضا

3 ماه پیش
|
40آریس
آریس0آریس

هیومیک اسید

سلام از چه موقعی از هیومیک اسید و کود فسفر بالا برای خزانه استفاده کنیم؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

سلام! اسید هیومیک و کودهای فسفر بالا می تواند برای نهالستان برنج مفید باشد. آنها باید در مرحله نهال قبل از پیوند استفاده شوند. برای اسید هیومیک، می توانید پس از جوانه زدن بذرها و شروع رشد ریشه ها، که معمولاً یک یا دو هفته پس از کاشت است، استفاده از آن را شروع کنید. در مورد کودهای با فسفر بالا، می توان آنها را کمی دیرتر با رشد نهال ها برای تشویق رشد ریشه استفاده کرد. پیروی از دستورالعمل های سازنده برای نرخ کاربرد و در نظر گرفتن نیازهای خاص خاک و رقم برنج خود بسیار مهم است. همچنین ایده خوبی است که قبل از استفاده از کود، آزمایش خاک انجام دهید تا نیازهای مواد مغذی را درک کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

بعد از جوانه زنی همراه آبدهی می توانید استفاده کنید، کود فسفر بالا بصورت محلول پاشی هم قابل استفاده است.

مشاوره حضوری (به زودی)