آریس

جستجو ...
آریس

علی کلاته

2 ماه پیش
|
28آریس
آریس0آریس

درخت به

برگ درخت به 5ساله امسال دراول بهاربا شروع گل دهی برگهای ان درزمان رویش تماما زرد شروع به رویش کرده درمنطقه مرزن آباد. خودم فکرمیکنم براثرآبدهی زیاداستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

به نظر می رسد درخت به (درخت به) مورد نظر شما در فصل بهار در مرحله گلدهی و رشد اولیه برگها زرد شده است. از آنجایی که اشاره کردید ممکن است به دلیل آبیاری زیاد باشد، این احتمال وجود دارد که درخت دچار غرقابی یا زهکشی ضعیف باشد که می تواند منجر به کمبود اکسیژن برای ریشه ها و زرد شدن برگ ها شود. مهم است که اطمینان حاصل شود که درخت بیش از حد آبیاری نمی شود و خاک زهکشی خوبی دارد تا از پوسیدگی ریشه و سایر مسائل مربوط به آب جلوگیری شود. اگر مشکل ادامه داشت، ممکن است ارزش بررسی علائم کمبود مواد مغذی یا بیماری را نیز داشته باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر لطفا ریشه را بررسی کنید در صورت سالم بودن، سه تا نوبت بفواصل ۱۰ تا ۱۵ روز کود آهن، روی، منگنز محلول پاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)