آریس

جستجو ...
آریس

داودآقازاده

27 روز پیش
|
33آریس
آریس0آریس

شته

چندین درخت بادام دارم که شته خیلی زیادگرفته ودرخت روازبین میبره میخوام کلوپرایدسمپاشی کنم اماکفشدوزک هم زیادهست اماجوابگوی اینهمه شته نیستن بخاطرکفشدوزکهاسمپاشی نکردم اماالان درخت وضعیت وخیمی داره چکارکنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 27 روز پیش

با سلام و وقت بخیر با توجه به شدت آلودگی بهتر است سمپاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)