آریس

جستجو ...
آریس

sss

اردبیل، اردبیل
|
26 روز پیش
|
17آریس
آریس0آریس

علف کش ذرت

سلام و وقت بخیر آیا علف کش آترازین و استو کلر اگر زمین زراعی رطوبت نداشته باشد تاثیر گذار نیست ؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

با سلام و وقت بخیر علف کش مذکور از نوع سیستمیک هست و برای تاثیر مطلوب توصیه می شود که زمین خشک نباشد و از رطوبت نسبی برخودار باشد.

مشاوره حضوری (به زودی)