آریس

جستجو ...
آریس

ناصرعسکری

2 ماه پیش
|
37آریس
آریس0آریس

پسته

سلام وقت بخیرخوشه های پسته اکبری ریز درشت هستن درختان هم متفاوتا سم افوریا استفاده کنم یاکاراته ممنونمتوگل هستنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر هر دو را می توانید استفاده کنید، توصیه می شود اول کاراته سمپاشی کنید و در مرحله بعد افوریا سمپاشی شود.

مشاوره حضوری (به زودی)