آریس

جستجو ...
آریس

یاسین حسن‌زاده

26 روز پیش
|
32آریس
آریس0آریس

کود

سلام میزان و زمان مصرف کلرور پتاسیم برای برنجآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

با سلام و وقت بخیر برندهای مختلف دوز مصرف متفاوتی دارند، لطفا از کود خریداری شده عکس ارسال کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

بسته به بافت خاک و رقم مورد کشت، ۵۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار، قبل از انتقال نشا در ترکیب با سایر کودهای لازم و مرحله بعدی چند روز بعد از تشکیل خوشه اولیه استفاده شود.

مشاوره حضوری (به زودی)