آریس

جستجو ...
آریس

محمداحمدی

25 روز پیش
|
56آریس
آریس0آریس

سم

میخوام سم ابامکتین با کنفیدور با اسید آمینه قاطی کنم آیا مشکلی داره ،؟اگه نداره برا ۴۰۰لیتر آب چقدر استفاده کنم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 25 روز پیش

سلام و وقت بخیر برای چه محصولی قصد سمپاشی دارید؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 25 روز پیش

اولویت خود را برای کنترل آفات انتخاب کنید و بر اساس آن اقدام به سمپاشی کنید، توصیه می شود که سمپاشی ها جداگانه و با فواصل زمانی و با مشاهده آفت هدف انجام شود. از نظر اختلاط موردی ندارد ولی در صورت عدم مشاهده حشره سمپاشی بیهوده خواهد بود و نیاز به تکرار خواهد شد. کنفیدور نیم لیتر در ۴۰۰ لیتر آب، آبامکتین نیم لیتر در ۴۰۰ لیتر اب، و دوز آمینواسید در برندهای مختلف متفاوت است.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 25 روز پیش

کود اسید آمینه PN-14 به میزان ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم بسته به مرحله رشدی گیاه در ۴۰۰ لیتر آب محلول پاشی شود یا به میزان یک تا دو کیلوگرم به صورت آبکود برای یک هکتار مصرف شود.

مشاوره حضوری (به زودی)