آریس

جستجو ...
آریس

امیر شریفیان

کردستان، بیجار
|
2 ماه پیش
|
38آریس
آریس0آریس

بامیه

ممنونم به سوال دیگه میانگین فاصله بامیه با بوته و ردیف چقدره؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

در کاشت بامیه فاصله بین ردیف ها ۱۲۰ تا ۱۵۰ سانتی متر و فاصله بین بوته ها در ردیف ۳۰ تا ۹۰ سانتی متر مناسب است.

مشاوره حضوری (به زودی)