آریس

جستجو ...
آریس

امیر

2 ماه پیش
|
84آریس
آریس0آریس

ریزش شاتون درخت گردو

با سلام دلیل این که درخت گردو که در این زمان ریزش گسترده ای گل های نر داره، آیا به خاطر مشکلیه یا چرخه طبیعی درخت گردو هست؟آریس