آریس

جستجو ...
آریس

جواد ناصری

2 ماه پیش
|
16069آریس
آریس1آریس

درخت بادام

با سلام درخت بادام کاغذی هست ریزش گل خوبی داره اماهمین طور که در تصوریر میبینید بادام هاش از این بزرگ تر نمیشه وتو همین اندازه خشک میشن و میریزنآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر الان در مرحله گلدهی هست؟ چندساله؟ تک درخت؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

آزمایش خاک داشته باشید و طبق نتایج آن برنامه کودی مناسب استفاده کنید. سمپاشی با سولفور ۸۰ درصد انجام شود. محلول پاشی با کود سیلیکات پتاسیم به تعداد دو نوبت بفواصل ۲۰ روز انجام شود. کود فروت ست دو نوبت یکی بعد از برداشت میوه و دیگری قبل از شکوفه دهی و هنگام تورم جوانه محلول پاشی گردد. همراه آبیاری کود هیومیک اسید و NPK 20 20 20 استفاده شود. از مرداد ماه دو نوبت سولفات پتاسیم به فواصل بیست روز به صورت آبکود مصرف شود.

مشاوره حضوری (به زودی)