آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا

گیلان، تالش
|
2 ماه پیش
|
26آریس
آریس0آریس

زردی خزانه

بله همه دریک مرحله انجام شدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

ریشه ها بررسی شوند، در صورت سالم بودن، از کود هیومیک اسید و آهن، روی، منگنز استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)