آریس

جستجو ...
آریس

بنت الهدی مغزی

2 ماه پیش
|
34آریس
آریس0آریس

سیاه شدن برگ مو

برگچه ها سیاه و خشک میشوند و درخت رشد نداردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر تک درخت هست؟ اقدامات انجام شده از جمله سم و کود مصرفی را بفرمایید

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

قسمت های آلوده حذف و معدوم شوند. سمپاشی با سموم موسپیلان، سولفور ۸۰ درصد، کاپتان در دو نوبت بفواصل ۱۵ روز انجام شود، سمپاشی هر کدام از سموم جداگانه و با فاصله زمانی دو روز از یکدیگر انجام شود‌. آبیاری منظم و کافی داشته باشید. هیومیک اسید و کود NPK ١٢ ١٢ ٣٦ به صورت آبکود در دو تا سه نوبت به فواصل بیست روز تا یکماه مصرف شود‌ در طول فصل کودهای ریزمغذی، کلسیم و پتاسه محلول پاشی شوند.

مشاوره حضوری (به زودی)