آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

2 ماه پیش
|
200آریس
آریس0آریس

انگور

سلام باغ مادرحال رشدبودولی ازامروزاستپ زده ورنگ برگاس تیره شده علتش چیه؟ درآبیاری۲۰روزپیش شیرابه کودکبوترومرغی ،۲کیدواسیدهیومیک پودری,،۱کیلوآهن و۵لیترکنفیدوراستفاده کردیم وچندروزپیش سم فروت ست ودیکلروس سم پاشی کردیم علت توقف رسدوتیرگی برگهاچیه؟؟ فبلاهم ازشماپرسیدمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

در سوال قبل فرمودید فروت ست و دیکلروس سمپاشی کردید و جواب دادم، ولی آبکود با این ترکیب عجیب رانفرمودین! ترکیب کودی که به ریشه ها دادید در اولین آبیاری بود؟ کنفیدور ۵ لیتر؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

هیچ کودی یا سمی از طریق ریشه استفاده نشود، با این حجم و کود که از طریق ریشه استفاده شده احتمال از بین رفتن ریشه و در نتیجه گیاهان وجود دارد. برای مقابله با آن اسید امینه و کودهای محرک رشد در دوز مناسب و در فواصل مطلوب محلول پاشی شود تا خسارت ریشه جبران و ترمیم شود‌.

مشاوره حضوری (به زودی)