آریس

جستجو ...
آریس

محمد رضا ایزدی نژاد

اصفهان، کاشان
|
1 ماه پیش
|
52آریس
آریس0آریس

خشک شدن درخت پرتغال

علت خشک شدن سر شاخه های درخت پرتغال چیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

این تصاویر یک درخت پرتقال را نشان می دهد که برخی از شاخه ها خشک شده اند، در حالی که برخی دیگر دارای برگ های سبز سالم هستند. چندین دلیل بالقوه برای خشک شدن نوک شاخه ها وجود دارد: 1. **تنش آبی**: آب زیاد یا کم می تواند باعث استرس درخت شود و منجر به خشک شدن شاخه ها شود. از آبیاری مناسب درخت با خاکی با زهکشی مناسب برای جلوگیری از غرقابی اطمینان حاصل کنید. 2. **کمبود مواد مغذی**: کمبود مواد مغذی ضروری می تواند منجر به سلامت ضعیف گیاه و از بین رفتن آن شود. آزمایش خاک و تهیه کود لازم می تواند کمک کننده باشد. 3. ** آفات یا بیماری ها **: آفاتی مانند شته ها، حشرات فلس دار، یا کرم های مرکبات می توانند به درخت آسیب رسانده و منجر به خشک شدن درخت شوند. بیماری هایی مانند شانکر مرکبات یا پوسیدگی ریشه نیز می تواند علت باشد. درخت را برای علائم آلودگی یا بیماری بررسی کنید. 4. ** خسارت سرمازدگی **: اگر دما اخیراً کاهش یافته باشد، یخ زدگی می تواند به نوک حساس شاخه ها آسیب برساند. 5. ** هرس **: هرس یا بریدگی نامناسب می تواند باعث پژمردگی شود. اطمینان حاصل کنید که هر هرس به درستی و با ابزار تمیز و تیز انجام شده است. 6. **استرس محیطی**: این می تواند شامل عواملی مانند آلودگی، آسیب باد یا گرما یا سرمای بیش از حد باشد. برای آدرس دادن این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر ریشه ها بررسی شوند که بیماری یا آفتی باعث از بین رفتن آن ها شده یا نه؟ قسمت های خشک حذف شده و به صورت محلولپاشی از کود کامل و ریز مغذی چند نوبت استفاده شود.

مشاوره حضوری (به زودی)