آریس

جستجو ...
آریس

ناهید فراهانی

1 ماه پیش
|
34آریس
آریس0آریس

برنامه تغدیه ای درختان هسته داران ودانه دهران

لطفا ی برنامه عمومی برای تغذیه درختان ۴ ساله هسته دار ودانه دار وهمچنین درختان انگور بفرماییدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

مطمئنا، من می توانم یک برنامه تغذیه کلی برای درختان میوه هسته دار 4 ساله، درختان میوه دانه ای و انگور ارائه دهم. **برای درختان میوه سنگی (مانند هلو، آلو، گیلاس):** 1. **اوایل بهار (قبل از شکستن جوانه):** کود متعادلی مانند 10-10-10 یا 20-20-20 به میزان حدود 0.5 پوند در هر اینچ از قطر تنه که در ارتفاع زانو اندازه گیری می شود، اعمال کنید. 2. **بعد از بلوم (پس از بلوم):** می توانید برای تقویت رشد رویشی کود غنی از نیتروژن، مانند اوره یا مخلوط با نیتروژن بالا، به میزان حدود 0.1 پوند نیتروژن واقعی در هر اینچ از تنه استفاده کنید. قطر 3. **تابستان:** در صورت لزوم از نیتروژن اضافی استفاده کنید، اما مراقب باشید بیش از حد کود داده نشود، زیرا می تواند منجر به رشد بیش از حد رویشی و کاهش کیفیت میوه شود. 4. **پاییز (پس از برداشت):** از فسفر و پتاسیم برای حمایت از رشد ریشه و آماده سازی درخت برای زمستان استفاده کنید. مقدار دقیق می تواند به نتایج آزمایش خاک شما بستگی داشته باشد. ** برای درختان میوه دانه ای (مانند سیب، گلابی):** 1. **اوایل بهار:** از کود متعادلی مانند درختان میوه هسته دار استفاده کنید، اما این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر توصیه می شود که آزمایش خاک انجام داده و طبق نتایج برنامه کودی متناسب با خاک استفاده شود. به طور کلی اگر رشد رویشی مناسب باشد می توانید برای افزایش عملکرد و باردهی از کودهای پتاسه، هیومیک اسید، ریزمغذی ها از جمله روی، بر و کلسیم استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)