آریس

جستجو ...
آریس

ناهید فراهانی

2 ماه پیش
|
60آریس
آریس0آریس

سم پاشی

سال قبل درختان شلیل شانکر داشتن روی میوه شبرنگ سفیدک داشت چند مرحله قارچ کس استفاده کردم ،امسال اثری از شانکر رو تنه نبود ولی متاسفانه با اینکه درختان شکوفه خیلی داشت تمام شکوفه ها خشک شدن رو ریختانآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

به نظر می رسد شما در حال بحث در مورد مشکلی با درختان هلو خود (Prunus persica) به ویژه گونه شالیل شانکار هستید. سال گذشته، شما سفیدک پودری (پوشش سفید) را روی میوه ها مشاهده کردید و از قارچ کش ها برای رفع این مشکل استفاده کردید. امسال اثری از شانکر روی تنه نیست، اما متاسفانه با وجود شکوفه های زیاد، همه گل ها خشک شده و افتادند. خشک شدن و ریزش شکوفه ها می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد: 1. **Blossom Blight:** یک بیماری قارچی که می تواند باعث قهوه ای شدن و پژمرده شدن گل ها شود. استفاده از قارچ کش های مناسب در زمان مناسب برای جلوگیری از این امر مهم است. 2. ** خسارت سرمازدگی:** اگر در زمانی که درختان در حال شکوفه بودند، دما به زیر صفر برسد، ممکن است به گل ها آسیب برساند. 3. **آبیاری نامناسب:** آبیاری بیش از حد و زیر آبیاری می تواند به درختان استرس وارد کند و باعث ریزش گل ها شود. 4. **کمبود مواد مغذی:** اگر درختان فاقد مواد مغذی خاصی مانند فسفر است که برای تشکیل و نگهداری گل ضروری است، این می تواند منجر به خشک شدن گل ها شود. 5. ** آلودگی به آفات: ** برخی از آفات می توانند به شکوفه ها آسیب برسانند و منجر به ریزش زودرس آنها شوند. برای تشخیص درست مشکل، توصیه می کنم با یک تماس بگیرید این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

عکس ارسال کنید تا با توجه به وضعیت درختان راهنمایی صورت گیرد.

مشاوره حضوری (به زودی)