آریس

جستجو ...
آریس

منصور کشاورز

فارس، شیراز
|
11 روز پیش
|
22آریس
آریس0آریس

سم

لطفا بفرمایی ۲تا سم را با هم مخلو ط کنم یا جداگانهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 روز پیش

متاسفم، اما ممکن است لطفاً نام آفت کش هایی را که به آنها اشاره می کنید به انگلیسی ارائه دهید؟ دانستن مواد شیمیایی خاص برای ارائه توصیه های دقیق در مورد اینکه آیا می توان آنها را مخلوط کرد یا باید جداگانه استفاده کرد، مهم است. اختلاط آفت کش ها بدون دانش کافی می تواند خطرناک و بی اثر باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 روز پیش

توصیه می شود جداگانه سمپاشی شوند، توجه داشته باشید حتما در دوز توصیه شده طبق لیبل سمپاشی کنید، این سمپاشی از پیشرفت بیماری جلوگیری میکند و علائم از بین نمی روند.

مشاوره حضوری (به زودی)