آریس

جستجو ...
آریس

موسی میرشکاری

2 ماه پیش
|
71آریس
آریس0آریس

ریزش ثمر انبه

درخت انبه دارم خیلی میریزه تقریبا هرروزی 1کیلو میریزه برای هر درختآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

این تصاویر انبه های نارس را نشان می دهد و به نظر می رسد که شما با مشکل ریزش میوه در درختان انبه خود مواجه شده اید. ریزش میوه می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد و شناسایی علت برای رفع مشکل کلیدی است. در اینجا چند دلیل رایج برای ریزش میوه انبه و چند راه حل بالقوه آورده شده است: 1. **استرس محیطی**: دمای شدید، چه خیلی گرم یا خیلی سرد، می تواند منجر به ریزش میوه شود. تغییرات ناگهانی دما یا شرایط نیز می تواند درخت را تحت فشار قرار دهد. *راه حل*: مطمئن شوید که درختان در طول دوره های خشک به خوبی آبیاری می شوند و از پارچه های سایه دار یا بادگیر برای محافظت از درختان در برابر آب و هوای شدید استفاده کنید. 2. ** کمبودهای تغذیه ای **: کمبود مواد مغذی ضروری مانند نیتروژن، پتاسیم یا منیزیم می تواند باعث ریزش میوه شود. *راه حل*: آزمایش خاک انجام دهید و خاک را با کودهای مناسب اصلاح کنید. به طور منظم کود متعادلی را که به طور خاص برای درختان میوه فرموله شده است استفاده کنید. 3. **آفت و بیماری**: آفاتی مانند مگس میوه، کرم خوار یا بیماری هایی مانند آنتراکنوز می توانند به میوه آسیب رسانده و منجر به ریزش شود. *راه حل*: درختان را از نظر علائم آفات یا بیماری بررسی کنید و طبق مقررات و توصیه های محلی کنترل های آلی یا شیمیایی مناسب را اعمال کنید. 4. **آبیاری نامناسب**: هر دو تمام شده است این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر عواملی از قبیل عدم گرده افشانی، عدم تعادل غذایی، وجود آفات و بیماری، تنش خشکی و دمای بالا باعث ریزش میوه می گردند، توصیه می شود در صورت وجود آفت و بیماری، کنترل انجام شود، آبیاری منظم و کافی انجام شود نه کم و نه زیاد، برنامه تغذیه متعادل استفاده شود، از کودهای کلسیم، ریز مغذی و پتاس بالا استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)