آریس

جستجو ...
آریس

مهرالله مرادی

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
|
7 روز پیش
|
16آریس
آریس0آریس

مقدار بذر

سلام و وقت بخیر، اگر فاصله بین گیاه ۴۰ سانتی متر و فاصله بین قطار ۱۵۰ سانتی متر باشد، برای یک هکتار زمین چقدر بذر هندوانه لازم است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 روز پیش

سلام! برای محاسبه مقدار بذر هندوانه مورد نیاز در هکتار، ابتدا باید تعداد بوته های قابل کاشت در هر هکتار را بر اساس فاصله داده شده مشخص کنید. فاصله بین بوته ها 40 سانتی متر و بین ردیف ها 150 سانتی متر است. ابتدا فاصله را به متر تبدیل کنید: - فاصله بوته: 0.4 متر - فاصله ردیف: 1.5 متر اکنون تعداد ردیف ها در هکتار (10000 متر مربع) را محاسبه کنید: تعداد ردیف = 10000 متر مربع / فاصله ردیف تعداد ردیف = 10000 متر مربع / 1.5 متر تعداد ردیف ≈ 6666.67 ردیف در هکتار سپس تعداد بوته ها را در هر ردیف محاسبه کنید: تعداد بوته در ردیف = 1 هکتار طول / فاصله بوته تعداد بوته در ردیف = 100 متر / 0.4 متر تعداد بوته در ردیف = 250 بوته در ردیف اکنون تعداد ردیف ها را در تعداد بوته در ردیف ضرب کنید تا تعداد کل بوته در هکتار بدست آید: تعداد کل بوته = تعداد ردیف * تعداد بوته در هر ردیف تعداد کل بوته = 6666.67 * 250 تعداد کل گیاهان این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 روز پیش

با سلام و وقت بخیر با توجه نوع رقم و وزن هر بذر به طور متوسط یک تا یک ونیم کیلو بذر لازم هست.

مشاوره حضوری (به زودی)