آریس

جستجو ...
آریس

محمد مسافر

7 روز پیش
|
21آریس
آریس0آریس

کوچک و بزرگ بودن چغندر

با سلام ،طبق عکس‌ها ارسالی،چغندر زمین بصورت ضعیف و قوی و خیلی ضعیف‌وجود دارند بنظر شما علتش چیه!؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

7 روز پیش

تصاویری که ارائه کرده اید گیاهان چغندرقند را در مراحل مختلف رشد یا سلامت نشان می دهد. تغییرات در اندازه و بنیه گیاهان چغندرقند می تواند به دلیل عوامل مختلفی باشد: 1. شرایط خاک: بافت، ساختار و حاصلخیزی خاک می تواند بر رشد گیاه تأثیر زیادی بگذارد. در عکس ها، خاک بسیار خشک و ترک خورده به نظر می رسد، که ممکن است نشان دهنده این باشد که گیاهان در حال تجربه تنش خشکی هستند یا اینکه خاک قابلیت نگهداری آب ضعیفی دارد. در دسترس بودن مواد مغذی در خاک نیز نقش مهمی در رشد گیاه دارد. 2. در دسترس بودن آب: آبیاری مداوم و کافی برای رشد چغندرقند ضروری است. گیاهان در تصویر دوم سالم‌تر و سرزنده‌تر به نظر می‌رسند، که ممکن است نشان دهد که آبیاری بهتری نسبت به گیاه ضعیف‌تر در تصویر اول دریافت کرده‌اند. 3. عمق کاشت: اگر بذرها خیلی عمیق یا کم عمق کاشته شوند، می تواند روی سبز شدن و سرعت رشد نهال ها تأثیر بگذارد. 4. کیفیت بذر: بذرهای باکیفیت، سرعت جوانه زنی بهتری دارند و می توانند به توده های یکنواخت تر محصول منجر شوند. 5. آفات و بیماری ها: آفات یا بیماری ها می توانند باعث توقف رشد یا ضعیف شدن گیاهان شوند. مهم است که به طور منظم علائم آلودگی یا عفونت را تحت نظر داشته باشید و بر اساس آن مدیریت کنید. 6. رقابت: اگر رقابت برای منابع علف های هرز یا گیاهان دیگر وجود داشته باشد، این می تواند این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 7 روز پیش

با سلام و وقت بخیر اگر وضعیت بوته ها به طور پراکنده به این صورت هست، ریشه از نظر وجود بیماری و آفت بررسی شود، ممکنه به علت کیفیت و قوه نامیه بذر باشد، اقدامات انجام شده از جمله کود سم مصرفی را بفرمایید.

مشاوره حضوری (به زودی)