آریس

جستجو ...
آریس

موسی میرشکاری

1 ماه پیش
|
35آریس
آریس0آریس

مرکبات

ته میوه که میبری داخلش مثل عکس هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می‌رسد تصویری که به اشتراک گذاشته‌اید مربوط به میوه‌ای است که از وسط بریده شده است تا فضای داخلی آن آشکار شود. بر اساس رنگ پوست و ویژگی های گوشت شبیه سیب سبز به نظر می رسد. الگویی که هنگام بریدن یک سیب به صورت افقی مشاهده می کنید به دلیل شکل ستاره مانندی که توسط حفره های دانه در هسته ایجاد می شود به عنوان "ستاره" شناخته می شود. اگر سوال یا نگرانی خاصی در مورد این میوه دارید، در صورت تمایل بپرسید! این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

سمپاشی با قارچ کش الیت یا توپسین در دو تا سه نوبت بفواصل ۱۵ روز انجام شود، از کودهای پتاس بالا، کلسیم و ریزمغذی استفاده کنید، آبیاری کافی و منظم داشته باشید.

مشاوره حضوری (به زودی)