آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

30 روز پیش
|
37آریس
آریس0آریس

قارچ

سلام درخت انگورمایه مقداررشدکرده واستپ زده ه ازقارچ کش توپاس برای مهارقارچ سم پاشی کرد؟ درضمن شاخه های انگوربه این شکل شده اند علت چیست؟ ایااین قارچ کش روبزنیم ازبین میبره ودخت رشدمیکنه برگای ددخت انگورتیره شده اندآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

30 روز پیش

سلام! به نظر می رسد که انگور شما مقداری رشد را تجربه کرده است و اکنون متوقف شده است، و شما مشکوک هستید که ممکن است به دلیل یک مشکل قارچی باشد. شما در حال بررسی استفاده از قارچ کشی مانند Topsin برای کنترل قارچ هستید و می پرسید که آیا این کمک می کند و آیا گیاه پس از درمان به رشد خود ادامه می دهد یا خیر. در انگور، عفونت های قارچی می تواند شایع باشد و می تواند باعث مشکلاتی مانند توقف رشد و تغییر رنگ برگ ها شود. تاپسین (تیوفانات متیل) یک قارچ کش است که اغلب برای کنترل انواع بیماری های قارچی در انگور استفاده می شود. با این حال، مهم است که به درستی بیماری قارچی خاصی را که گیاه شما را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی کنید، زیرا قارچ های مختلف ممکن است به درمان های متفاوتی نیاز داشته باشند. اگر برگها تیره شده باشند، می تواند نشانه بیماری قارچی مانند سفیدک، سفیدک پودری یا پوسیدگی سیاه باشد. برای جلوگیری از آسیب بیشتر به گیاه، استفاده از نوع و مقدار صحیح قارچ کش بسیار مهم است و دستورالعمل های سازنده را به دقت دنبال کنید. قبل از استفاده از هر قارچ کش، بهتر است: 1. بیماری را به درستی شناسایی کنید. ممکن است لازم باشد برای تشخیص دقیق با یک اداره ترویج کشاورزی محلی یا یک متخصص بیماری های گیاهی مشورت کنید. 2. اطمینان حاصل کنید که شرایط محیطی به مشکل کمک نمی کند (به عنوان مثال، رطوبت بیش از حد، این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.