آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

27 روز پیش
|
14آریس
آریس0آریس

حشره

آیاازسم دورسبان یادیکلروس میتوان ازهرکدام به صورت جداگانه برای ازبین برده حشره باغ انگوراستفاده کرد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

27 روز پیش

به نظر می رسد در مورد استفاده از آفت کش هایی مانند دورسبان (کلرپیریفوس) یا دیکلورووس برای از بین بردن حشرات در باغ انگور سؤال می کنید. بله، هر دو ماده شیمیایی حشره کشی هستند که می توان از آنها برای کنترل آفات مختلف در باغ های انگور استفاده کرد. با این حال، پیروی از دستورالعمل‌های خاص برای استفاده از این آفت‌کش‌ها، از جمله دوز صحیح، زمان مصرف، و اقدامات احتیاطی ایمنی برای محافظت از خود، محیط‌زیست و مصرف‌کنندگان نهایی انگور ضروری است. علاوه بر این، بررسی اینکه آیا این آفت کش ها برای استفاده در منطقه شما و روی انگور تایید شده اند یا خیر، بسیار مهم است، زیرا مقررات می توانند متفاوت باشند. همیشه به برچسب محصول مراجعه کنید یا با یک افسر ترویج کشاورزی یا یک مشاور حرفه ای کنترل آفات مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 27 روز پیش

با سلاام یکی از دوتا کفایت می کند، اگر درختان دچار تنش هستند دورسبان استفاده نکنید.

مشاوره حضوری (به زودی)