آریس

جستجو ...
آریس

حسین

25 روز پیش
|
14آریس
آریس0آریس

کود فسفر

سلام محلول پاشی کود فسفر در زمان غنچه انگور مشکلی برای درخت ایجاد میکنه؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

25 روز پیش

سلام! محلول پاشی کود فسفر در مرحله جوانه انگور در صورت مصرف صحیح نباید مشکلی برای تاک ایجاد کند. در واقع می تواند مفید باشد زیرا فسفر یک ماده مغذی ضروری برای رشد گیاه است، به ویژه در مراحل اولیه رشد، زمانی که جوانه ها در حال شکل گیری هستند. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که کود طبق دستورالعمل سازنده اعمال می شود و نباید بیش از حد استفاده شود، زیرا فسفر بیش از حد می تواند منجر به عدم تعادل مواد مغذی شود و به طور بالقوه به گیاه آسیب برساند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 25 روز پیش

با سلام و احترام توصیه نمی شود

مشاوره حضوری (به زودی)