آریس

جستجو ...
آریس

فاطمه چشم روشن

22 روز پیش
|
29آریس
آریس0آریس

سفت شدن زمین

بعد از کاشت ذرت باران و تگرگ بارید و زمین را ذرت را خیلی سفت کردم برای درمانش چ باید کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

22 روز پیش

هنگامی که خاک پس از کاشت ذرت سفت می شود، به دلیل تهویه ضعیف و نفوذ آب می تواند بر رشد گیاهان تأثیر منفی بگذارد. برای اصلاح خاک سخت: 1. هوادهی به خاک: از چنگال پهن یا هواکش برای شل کردن خاک بدون ایجاد مزاحمت در ریشه گیاهان ذرت استفاده کنید. 2. اعمال مواد آلی: افزودن کمپوست، کود دامی یا مالچ می تواند به بهبود ساختار خاک و افزایش توانایی آن در حفظ رطوبت کمک کند. 3. استفاده از گیاهان پوششی: کاشت محصولات پوششی پس از برداشت ذرت می تواند به بهبود سلامت خاک و جلوگیری از فشردگی در آینده کمک کند. 4. اجتناب از خاک ورزی بیش از حد: خاک ورزی بیش از حد می تواند منجر به فشرده شدن خاک شود. برای حفظ ساختار خاک، خاک ورزی را به حداقل برسانید. 5. کنترل ترافیک: برای جلوگیری از فشردگی، میزان ترافیک از جمله تردد ماشین آلات و پیاده روی را در خاک مرطوب محدود کنید. 6. آبیاری صحیح: از آبیاری مناسب برای کمک به بهبود خاک و جلوگیری از فشرده شدن بیشتر اطمینان حاصل کنید. 7. کاربرد گچ: در برخی موارد، استفاده از گچ می تواند به نرم شدن خاک های سخت، به ویژه خاک هایی که محتوای رسی بالایی دارند، کمک کند. همیشه قبل از هر اقدامی رطوبت خاک را ارزیابی کنید، زیرا کار بر روی خاک خیلی مرطوب می تواند باعث تراکم بیشتر شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.