آریس

جستجو ...
آریس

خدمات کشاورزی رویش

21 روز پیش
|
24آریس
آریس0آریس

خراب شدن برگ و میوه

تمامی برگها دارای لکه هستند و میوه ها لکه های سیاهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

با سلام و وقت بخیر بیماری قارچی هست باید قبل از گل و بعد از ریزش گل سمپاشی انجام می شد، بارندگی و رطوبت باعث تشدید بیماری می گردد، سمپاشی با سموم بردوفیکس یا کاپتان در دو نوبت بفواصل ۱۵ روز انجام شود، از کودهای پتاس بالا همراه آبیاری و سیلیکات پتاسیم به صورت محلولپاشی در دو نوبت بفواصل بیست روز انجام شود.

مشاوره حضوری (به زودی)