آریس

جستجو ...
آریس

کارگری

14 روز پیش
|
26آریس
آریس0آریس

آفت هلو انجیری

مطابق عکس پیوست هلو انجیری مبتلا به آفت شده است، چه سم ارگانیکی پیشنهاد می نمایید.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

14 روز پیش

تصویر نمای نزدیک از هلو را با نشانه هایی از آسیب یا بیماری آفت نشان می دهد. ناحیه لکه دار روی هلو می تواند به دلیل مسائل مختلفی مانند نیش حشرات، عفونت قارچی یا بیماری باکتریایی باشد. برای گزینه های درمان ارگانیک، مهم است که ابتدا آفت یا بیماری خاصی را که هلو را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی کنید. با این حال، من می توانم برخی از محلول های ارگانیک کلی را که معمولا برای انواع مختلف آفات و بیماری ها در درختان میوه استفاده می شود، پیشنهاد کنم: 1. روغن چریش: یک آفت کش طبیعی که می تواند حشرات و بیماری های مختلف را کنترل کند. با اختلال در چرخه زندگی آفات عمل می کند و در صورت استفاده صحیح برای حشرات مفید بی خطر است. 2. صابون حشره کش: در برابر حشرات نرم بدن مانند شته ها، کنه ها و مگس های سفید موثر است. برای موثر بودن باید با حشره تماس پیدا کند. 3. Bacillus thuringiensis (Bt): یک باکتری طبیعی که به عنوان یک آفت کش بیولوژیکی استفاده می شود. به ویژه در برابر کرم ها موثر است. 4. Spinosad: یک ماده طبیعی ساخته شده توسط یک باکتری خاک که می تواند برای حشرات سمی باشد. برای کنترل انواع آفات استفاده می شود و برای استفاده در اطراف حشرات مفید بی خطر در نظر گرفته می شود. 5. قارچ کش های مبتنی بر گوگرد یا مس: این قارچ کش های آلی سنتی هستند که می توانند کمک کنند این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 14 روز پیش

با سلام و وقت بخیر سولفور ۸۰ درصد در دو نوبت به فاصله دو هفته سمپاشی کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)