آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا

گیلان، تالش
|
13 روز پیش
|
18آریس
آریس0آریس

علف هرز

لوبیا رو کاشتیم ولی علف هرز داره ودر حال گلدهی استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

13 روز پیش

به نظر می رسد که شما با یک مشکل علف هرز در محصول لوبیا خود دست و پنجه نرم می کنید. علف های هرز که در مزرعه لوبیا شما گل می دهند می توانند برای مواد مغذی، آب و نور با گیاهان شما رقابت کنند که می تواند مانع از رشد و عملکرد لوبیا شود. برای مدیریت این، می توانید: 1. علف های هرز را به صورت دستی جدا کنید، به خصوص قبل از اینکه بذر دانه شوند تا از گسترش بیشتر جلوگیری شود. 2. از مالچ برای سرکوب رشد علف های هرز و حفظ رطوبت خاک استفاده کنید. 3. قبل از کاشت از یک علف کش پیش رویشی یا یک علف کش پس از رویش که برای محصول لوبیا شما بی خطر است استفاده کنید. 4. اجرای تناوب زراعی برای کاهش فشار علف های هرز. 5. از محصولات پوششی در خارج از فصل برای رقابت با علف های هرز استفاده کنید. مطمئن شوید که نوع خاصی از علف های هرز را برای انتخاب موثرترین استراتژی مدیریتی شناسایی کرده اید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 13 روز پیش

با سلام و احترام علف کش را در مراحل اولیه رشد باید استفاده می کردید، توصیه مشود در این مرحله استفاده نشود و به صورت مکانیکی اقدام به حذف علف های هرز نمایید، علف کش باعث خسارت به محصول اصلی و افت عملکرد خواهد بود.

مشاوره حضوری (به زودی)