آریس

جستجو ...
آریس

خدمات کشاورزی رویش

1 ماه پیش
|
26آریس
آریس0آریس

ترش شدن میوه روی درخت

دلیل اینکه میوه انجیر روی درخت قبل برداشت ترش میشود چیست و چه درمانی داردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

ترش کردن انجیر روی درخت قبل از برداشت به دلایل مختلفی ممکن است رخ دهد. یکی از علل شایع عدم رسیدگی است. انجیر ممکن است در هنگام چیدن به بلوغ کامل نرسیده باشد که باعث طعم ترش می شود. دلیل دیگر می تواند آبیاری بیش از حد یا آبیاری نامناسب باشد که قند موجود در میوه را رقیق می کند و باعث می شود شیرینی کمتر و اسیدی تر شود. علاوه بر این، شرایط استرس مانند دمای شدید، چه خیلی گرم یا خیلی سرد، می تواند بر رشد و طعم میوه تأثیر بگذارد. برای رفع انجیر ترش، اطمینان حاصل کنید که انجیر قبل از برداشت روی درخت کاملاً رسیده است. مقادیر ثابت و مناسب آب برای درختان انجیر، به ویژه در دوره های خشکی، برای حفظ تعادلی که باعث رشد قندها در میوه می شود، فراهم کنید. همچنین درختان را در صورت نیاز با مالچ پاشی، سایه‌اندازی یا بادشکن محافظت کنید. نظارت و تنظیم این شرایط می تواند منجر به شیرین تر شدن انجیر در زمان برداشت شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر چندین آفت باعث انتقال عامل بیماری ترشیدگی میوه انجیر می شوند، در هنگام رسیدن میوه آبیاری را به حداقل برسانید. از کودهای پتاس بالا از جمله NPK 121236 همراه آبیاری استفاده کنید، با حشره کش دی کلروس سمپاشی انجام شود.

مشاوره حضوری (به زودی)