آریس

جستجو ...
آریس

علی

1 ماه پیش
|
97آریس
آریس0آریس

کشاورزی

سلام سم پیچ پیچک یا لولای وحشی چعندر چیهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر چه علفکشی استفاده کردید؟ تراکم این علف هرز چقدر هست؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

علف کش اختصاصی چغندر قند همان علف کش های استفاده شده هست که بروی محصول اثر سوء ندارد و بروی علف های هرز موثر هست، می‌توانید دو هفته بعد از سمپاشی اول تکرار کنید و یا به صورت لکه ای توفوردی به صورتی که با محصول اصلی تماس پیدا نکندسمپاشی کنید

مشاوره حضوری (به زودی)