آریس

جستجو ...
آریس

sss

اردبیل، اردبیل
|
30 روز پیش
|
35آریس
آریس0آریس

ذرت

علت زردی ذرت از چیستآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 30 روز پیش

با سلام و وقت بخیر سمپاشی انجام شده؟ چی و با چه دوزی؟

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

30 روز پیش

زرد شدن بوته های ذرت می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. بر اساس تصاویر ارائه شده، به نظر می رسد که برخی از گیاهان جوان ذرت زردی به ویژه در برگ های پایینی نشان می دهند. در اینجا چند دلیل بالقوه برای زرد شدن ذرت آورده شده است: 1. **کمبود عناصر غذایی**: یکی از علل شایع زردی در ذرت کمبود نیتروژن است که یک ماده غذایی حیاتی برای رشد گیاه است. گیاهان ذرت با کمبود نیتروژن اغلب با شروع برگهای مسن تر و پایین تر، زردی نشان می دهند. 2. ** استرس رطوبت **: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبی می تواند منجر به زردی شود. ذرت به رطوبت ثابت نیاز دارد و ترک خوردگی خاک در تصاویر نشان می دهد که مزرعه ممکن است شرایط خشکی را تجربه کند که می تواند به تنش رطوبتی کمک کند. 3. ** آفات یا بیماری ها **: آفات تغذیه کننده ریشه، بیماری های گیاهچه یا عفونت های قارچی نیز می توانند باعث زردی شوند، به خصوص اگر در توانایی گیاه برای جذب آب و مواد مغذی اختلال ایجاد کنند. 4. **تنش سرما**: ذرت به دمای سرد حساس است و در صورت قرار گرفتن در شرایط سرد به خصوص در مراحل اولیه رشد می تواند منجر به زرد شدن و کندی رشد شود. 5. **عدم تعادل pH خاک**: عدم تعادل در pH خاک می تواند بر دسترسی مواد مغذی تأثیر بگذارد، حتی اگر مواد مغذی کمبود داشته باشند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.