آریس

جستجو ...
آریس

منصوررضاییان

1 ماه پیش
|
36آریس
آریس0آریس

هیومیک اسید

میزان مصرف هیومیک اسید برای هر نهال یک ساله چقدر هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

مقدار مناسب اسید هیومیک برای یک نهال بادام یک ساله می تواند بر اساس غلظت محصول و نیازهای خاص گیاه و خاک متفاوت باشد. به طور کلی، برای درختان جوان، میزان مصرف ممکن است حدود 20 تا 40 گرم اسید هیومیک در هر درخت باشد. با این حال، پیروی از دستورالعمل های سازنده و در نظر گرفتن آزمایش خاک قبل از استفاده برای اطمینان از دوز صحیح برای سلامت و رشد گیاه بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و برای نهال یکساله همراه آبیاری هیومیک پودری و کود NPK 202020 استفاده کنید، مقدار در برندهای مختلف متفاوت هست. نوع گرانوله را به صورت چالکود در اسفند برای درختان ۵ سال به بالا استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)