آریس

جستجو ...
آریس

محمد جواد ترکی هرچگانی

29 روز پیش
|
20آریس
آریس0آریس

مصرف هیومیک اسید

سلام میتونیم تو اب اول ابیاری لوبیا از کود هیومیک اسید استفاده کرد ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

29 روز پیش

سلام! بله، در اولین آبیاری حبوبات می توانید از اسید هیومیک به عنوان کود استفاده کنید. اسید هیومیک می تواند به بهبود ساختار خاک، افزایش احتباس آب، افزایش جذب مواد مغذی و رشد سالم گیاه کمک کند. پیروی از دوز توصیه شده و دستورالعمل های کاربردی ارائه شده توسط سازنده برای بهترین نتایج بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 29 روز پیش

با سلام و وقت بخیر توصیه می شود در آبیاری دوم اسیدهیومیک و کود NPK 202020 استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)