آریس

جستجو ...
آریس

پریسا

28 روز پیش
|
25آریس
آریس-1آریس

نهال بادام

آیا میشه نهال را با کیسه داخل خاک گذاشتآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

28 روز پیش

بله، می توانید نهال بادام (نهال بادام) را با کیسه در خاک بکارید، اما مهم است که اطمینان حاصل شود که کیسه از مواد زیست تخریب پذیر مانند کرفس ساخته شده است. کیسه های غیرقابل تجزیه باید حذف شوند زیرا می توانند رشد ریشه را محدود کرده و به رشد درخت آسیب بزنند. اگر کیسه زیست تخریب پذیر باشد، به طور طبیعی تجزیه می شود و به ریشه ها اجازه می دهد تا آزادانه در خاک اطراف رشد کنند. همیشه از کاشت نهال در عمق مناسب و مناسب بودن شرایط خاک برای رشد درخت بادام اطمینان حاصل کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 28 روز پیش

با سلام و وقت بخیر توصیه می شود از کیسه خارج و کاشت انجام شود، در رشد و آبیاری و کوددهی مشکل ایجاد خواهد شد.

مشاوره حضوری (به زودی)