آریس

جستجو ...
آریس

ناصر

28 روز پیش
|
27آریس
آریس0آریس

برگها زرد میشه میریزد

سلام برگ درختهای زردالو شلیل گیلاس البال‌ زرد میریزدآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

28 روز پیش

تصاویر درختی را با برگ های زرد نشان می دهند که یکی از علائم رایج استرس در گیاهان است. چندین دلیل بالقوه برای زرد شدن و ریزش برگ درختان میوه مانند زردآلو، هلو (شامل شلیل) و گیلاس وجود دارد. در اینجا برخی از احتمالات وجود دارد: 1. **تنش آبی**: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبیاری باعث زرد شدن و ریزش برگها می شود. آبیاری بیش از حد می تواند منجر به پوسیدگی ریشه شود که توانایی گیاه در جذب مواد مغذی را مختل می کند. از سوی دیگر، آبیاری زیر می تواند باعث خشک شدن گیاه و پژمرده شدن و زرد شدن برگ ها شود. 2. ** کمبود مواد مغذی **: کمبود مواد مغذی ضروری مانند نیتروژن، آهن یا منیزیم می تواند منجر به کلروز شود که در آن برگ ها رنگ سبز خود را از دست داده و زرد می شوند. این اغلب به دلیل شرایط نامناسب خاک یا سطوح pH نامتعادل است که جذب مواد مغذی را مهار می کند. 3. ** آفات یا بیماری ها **: هجوم آفاتی مانند شته ها، کنه ها یا بیماری هایی مانند عفونت های قارچی می تواند منجر به زرد شدن برگ ها و زوال عمومی گیاه شود. 4. **استرس محیطی**: دمای شدید، باد یا تگرگ می تواند به برگ ها آسیب برساند و باعث زرد شدن آنها شود. 5. **پیری طبیعی**: اگر زردی در برگهای مسن تر رخ دهد این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 28 روز پیش

با سلام و وقت بخیر زردی و ریزش پراکنده برگ ناشی از تنش می باشد، آبیاری منظم و کافی انجام شود، نه کم و نه زیاد، از کودهای پتاس بالا همراه آبیاری استفاده کنید. برگ ها از نظر وجود کنه بررسی شده و در صورت مشاهده سمپاشی انجام شود.

مشاوره حضوری (به زودی)