آریس

جستجو ...
آریس

جواد

28 روز پیش
|
22آریس
آریس0آریس

ریشه لوبیا سبز

سلام وقت بخیر این آفت چیه در ریشه لوبیا سبز ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

28 روز پیش

تصاویر سیستم ریشه ای یک گیاه را با گره های متصل به ریشه نشان می دهند. این گره‌ها احتمالاً گره‌های ریشه‌ای هستند که از رابطه همزیستی بین گیاه لوبیا سبز و باکتری‌های تثبیت‌کننده نیتروژن مانند گونه‌های ریزوبیوم تشکیل شده‌اند. این یک آفت نیست، بلکه یک ارتباط مفید است که در آن باکتری‌ها نیتروژن اتمسفر را به شکلی تثبیت می‌کنند که گیاه بتواند از آن برای رشد استفاده کند. این فرآیند طبیعی خاک را با نیتروژن غنی می کند و نیاز به کودهای شیمیایی را کاهش می دهد. وجود این گره ها نشانه مثبتی از سلامت گیاه و توانایی آن در بدست آوردن نیتروژن طبیعی است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 28 روز پیش

با سلام و وقت بخیر ظاهرا گره های ریشه تثبیت کننده ازت هستند که در خانواده حبوبات از جمله لوبیا دیده می شوند. این بوته ها در سطح برگی دارای مشکل هستند؟

مشاوره حضوری (به زودی)