آریس

جستجو ...
آریس

محمد

26 روز پیش
|
16آریس
آریس0آریس

در مرحله 3یا چهاربرگی شدن لوبیا سبز چه نوع کود تقویتی باید داد

چهاربرگی شدن لوبیا سبز چه نوع کود تقویتی باید دادآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

26 روز پیش

در مرحله 3 تا 4 برگی برای لوبیا سبز، استفاده از کود متعادل غنی از فسفر و پتاسیم برای رشد سالم ریشه و برگ توصیه می شود. فرمول رایج مورد استفاده می تواند 10-20-10 (N-P-K) یا مشابه باشد. همیشه به یاد داشته باشید که دستورالعمل های سازنده روی بسته کود را دنبال کنید و نیازهای خاص خاک خود را که با آزمایش خاک مشخص می شود در نظر بگیرید. همچنین مهم است که هنگام استفاده از کود، گیاهان را به اندازه کافی آبیاری کنید تا از سوختگی ریشه جلوگیری شود و به جذب مواد مغذی کمک کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

با سلام و احترام هیومیک اسید و NPK ۲۰۲۰۲۰ به صورت آبکود و با شروع گلدهی، محلولپاشی روی و بور، آبکود NPK 121236 انجام شود.

مشاوره حضوری (به زودی)