آریس

جستجو ...
آریس

mahyar

25 روز پیش
|
19آریس
آریس0آریس

آبیاری زمین

چند روز بعد از نشا برنج زمین‌را ابیاری کنیم‌بهتر است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

25 روز پیش

برای کشت برنج، به طور کلی توصیه می شود که بلافاصله پس از کاشت نهال برنج، آبیاری را شروع کنید تا اطمینان حاصل شود که گیاهان رطوبت کافی برای استقرار خود را دارند. این آبیاری اولیه باید خاک را تا عمق حدود 5 سانتی متر اشباع کند. پس از این، سطح آب را در چند هفته اول 2 تا 5 سانتی متر بالاتر از سطح خاک نگه دارید تا زمانی که گیاهان به خوبی مستقر شوند. بسیار مهم است که مزرعه برنج را غرقاب نگه دارید یا حداقل به طور مداوم مرطوب نگه دارید، زیرا برنج در شرایط مرطوب بهترین رشد را دارد. به طور منظم مزرعه را بررسی کنید و در صورت نیاز آب اضافه کنید تا سطح آب مناسب حفظ شود. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 25 روز پیش

با سلام و وقت بخیر بلافاصله‌ بعد از کاشت بازد آبیاری انجام شود.

مشاوره حضوری (به زودی)