آریس

جستجو ...
آریس

Hamid

اصفهان، لنجان
|
18 روز پیش
|
28آریس
آریس0آریس

سم ترفلان

سلام برای کاشت ماش و جلوگیری از رویش علف هرز سم ترفلان را باید روی شخم زد یا آب دوم؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

18 روز پیش

تری فلورالین یک علف کش پیش رویشی است که معمولاً برای کنترل علف های هرز و علف های هرز پهن برگ از طریق مهار رشد آنها استفاده می شود. برای محصولاتی مانند ماش (ماش)، تری فلورالین باید بعد از شخم زدن خاک (پس از شخم زدن یا "شخم زد") اما قبل از ظهور محصول استفاده شود. معمولاً توسط یک ادغام کم عمق به خاک وارد می شود. استفاده از آن در آبیاری دوم (آب دوم) در صورتی که علف های هرز قبلاً ظاهر شده باشند ممکن است خیلی دیر باشد. همیشه دستورالعمل های برچسب را دنبال کنید و زمان بندی کاربرد و روش های توصیه شده برای محصول و شرایط کشاورزی محلی را در نظر بگیرید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 18 روز پیش

با سلام و وقت بخیر روی شخم استفاده شود و همچنین بعد از رویش محصول اصلی در آبیاری هم قابل استفاده هست.

مشاوره حضوری (به زودی)