آریس

جستجو ...
آریس

محمد باقری

فارس، لارستان
|
24 روز پیش
|
31آریس
آریس0آریس

انگور

سلام انگور ۷ ساله بار نمیدهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

شما یک درخت انگور دارید که با اینکه هفت ساله است میوه نمی دهد. این موضوع می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. در اینجا برخی از عوامل رایجی که می توانند بر تولید انگور تأثیر بگذارند آورده شده است: 1. **هرس **: انگور برای تولید میوه نیاز به هرس مناسب دارد. اگر درخت انگور یا کم هرس شود یا زیاد، ممکن است میوه ندهد. هدف متعادل کردن رشد رویشی با تولید میوه است. 2. **نور**: انگور برای تولید میوه به نور خورشید زیادی نیاز دارد. اگر درخت انگور در مکانی باشد که به اندازه کافی نور مستقیم خورشید را دریافت نمی کند، ممکن است برای میوه دادن مشکل داشته باشد. 3. **آبیاری **: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبیاری می تواند به انگور استرس وارد کند و بر میوه دهی تأثیر بگذارد. اطمینان حاصل کنید که تاک رطوبت ثابتی را دریافت می کند، به خصوص در طول فصل رشد. 4. **کوددهی**: کود دهی بیش از حد، به ویژه با نیتروژن، می تواند منجر به رشد بیش از حد رویشی به قیمت تولید میوه شود. از یک کود متعادل استفاده کنید و آن را طبق توصیه هایی که برای درختان انگور توصیه شده است اعمال کنید. 5. **گرده افشانی **: برخی از انواع انگور خود بارده هستند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به گرده افشانی متقابل نیاز داشته باشند. مطمئن شوید که نیازهای گرده افشانی تاک شما برآورده شده است. 6. **بیماری ها و آفات**: بیماری هایی مانند پودری این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 24 روز پیش

با سلام و وقت بخیر، امسال بار نداده یا اصلا تابحال باردهی نداشته؟ چه اقداماتی مثل کود و سم انجام شده؟

مشاوره حضوری (به زودی)