آریس

جستجو ...
آریس

هاشم یزدی

23 روز پیش
|
31آریس
آریس0آریس

باردهی

سلام سه تا درخت زردآلو ی۱۵ ساله دارم داخل باغ بار نمیارن گل میده ولی همه ریزش میکنه نوع درخت پیوندی قیصی....آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

23 روز پیش

سلام! به نظر می رسد که شما با درختان زردآلو 15 ساله پیوندی «قیسی» خود مشکل دارید، جایی که شکوفه می دهند اما میوه نمی دهند و شکوفه ها می ریزند. این مشکل ممکن است به دلیل عوامل مختلفی باشد: 1. **مسائل گرده افشانی**: زردآلو عموماً خود بارور است، اما اگر در طول گلدهی هوا خیلی سرد یا مرطوب باشد، می تواند بر فعالیت گرده افشان و لقاح موفقیت آمیز تأثیر بگذارد. 2. **کمبود مواد مغذی**: کمبود مواد مغذی ضروری مانند فسفر می تواند بر تشکیل میوه تأثیر بگذارد. اطمینان حاصل کنید که درختان به خوبی با کود متعادل تغذیه می شوند. 3. **استرس آبی**: هم آبیاری زیاد و هم کم آبیاری می تواند باعث ریزش شکوفه شود. درختان زردآلو به خاک با زهکشی خوب و سطوح رطوبت ثابت نیاز دارند. 4. **آفت و بیماری**: آفات یا بیماری ها نیز می توانند به درخت فشار وارد کنند و باعث ریزش شکوفه شوند. به دنبال علائم آلودگی یا عفونت قارچی باشید. 5. ** هرس **: هرس نادرست می تواند بر تولید میوه تأثیر بگذارد. هرس باید برای تقویت نفوذ نور خورشید و گردش هوا در داخل سایبان انجام شود. 6. **سن**: در حالی که 15 سالگی برای درختان زردآلو سن خاصی ندارد، گاهی اوقات ممکن است دوره هایی را پشت سر بگذارند که میوه کمتری تولید کنند. 7. **شرایط آب و هوا**: یخبندان دیررس این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 23 روز پیش

با سلام و وقت بخیر در طول فصل زراعی از کودهای پتاس بالا از جمله NPK 121236 در دو تا سه نوبت بفاصله بیست روز همراه آبیاری استفاده کنید، کود فروت ست حداقل در دو نوبت یکی بعد از برداشت میوه و دیگری در بهار هنگام تورم جوانه و قبل از گلدهی محلولپاشی شود.

مشاوره حضوری (به زودی)