آریس

جستجو ...
آریس

هادی

16 روز پیش
|
34آریس
آریس0آریس

باغی بیماری

ریزش میوه درخت پیوندی تامسونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

16 روز پیش

تصاویری که ارائه کرده اید یک مرکبات را با نوعی لک یا بیماری نشان می دهد. تصویر اول میوه ای را با ضایعه ای خشک و قهوه ای نشان می دهد که ممکن است نشان دهنده عفونت قارچی یا وضعیتی به نام شانکر مرکبات باشد که توسط باکتری Xanthomonas citri ایجاد می شود. شانکر مرکبات با ضایعات برجسته بر روی میوه، برگ ها و ساقه ها مشخص می شود که با حاشیه آغشته به آب و هاله زرد رنگ احاطه شده اند. تصویر دوم میوه ای را با دو لکه تیره و فرورفته نشان می دهد که می تواند ناشی از نوع دیگری از عفونت قارچی یا بیماری دیگری مانند آنتراکنوز باشد. این نوع از علائم اغلب با پوسیدگی میوه یا عفونت موضعی که در آن پاتوژن وارد میوه شده است، همراه است و باعث مرگ و فروپاشی بافت می شود. برای تشخیص و درمان صحیح این مسائل، بهتر است با یک اداره ترویج کشاورزی محلی یا یک پاتولوژیست گیاهی مشورت کنید. آنها می توانند تشخیص دقیق تری ارائه دهند و گزینه های درمانی را توصیه کنند. مدیریت چنین بیماری‌هایی معمولاً شامل اقدامات فرهنگی برای کاهش رطوبت و جلوگیری از گسترش، استفاده از قارچ‌کش‌ها یا باکتری‌کش‌ها و حذف و از بین بردن مواد گیاهی آلوده برای جلوگیری از عفونت بیشتر است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 16 روز پیش

با سلام و وقت بخیر سمپاشی انجام شده؟ چی؟

مشاوره حضوری (به زودی)