آریس

جستجو ...
آریس

ناهید فراهانی

21 روز پیش
|
58آریس
آریس0آریس

درختان گیلاس

بعضی از برگهای درختان گیلاس زرد شده علتش چیستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

21 روز پیش

زرد شدن برگ درختان گیلاس می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، از جمله: 1. کمبود مواد مغذی: کمبود مواد مغذی مانند نیتروژن، آهن، منیزیم یا روی می تواند منجر به کلروز شود، جایی که برگ ها زرد می شوند در حالی که رگبرگ ها ممکن است سبز بمانند. 2. تنش آبی: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبیاری می تواند باعث استرس درخت شود و منجر به زرد شدن برگ ها شود. آبیاری بیش از حد می تواند منجر به پوسیدگی ریشه شود، در حالی که آبیاری زیر می تواند باعث شود درخت مواد مغذی کافی را جذب نکند. 3. آفات یا بیماری ها: درختان گیلاس می توانند تحت تأثیر آفاتی مانند شته ها یا بیماری هایی مانند لکه برگ گیلاس یا سفیدک پودری قرار گیرند که منجر به تغییر رنگ برگ ها می شود. 4. استرس محیطی: دماهای شدید، بادهای شدید یا تغییرات آب و هوا می تواند به درخت فشار وارد کند و باعث تغییر رنگ برگ ها شود. 5. پیری طبیعی: در اواخر فصل رشد، زرد شدن و ریزش برگها طبیعی است که درخت برای خواب آماده می شود. با نگاهی به تصاویر ارائه شده، به نظر می رسد که زردی در همه برگ ها یکنواخت نیست، که ممکن است نشان دهنده یک موضوع موضعی باشد تا یک بیماری گسترده. با این حال، بدون بررسی دقیق تر و زمینه اضافی، تعیین دقیق علت آن دشوار است. داشتن خاک مفید خواهد بود این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

با سلام و احترام خزان پراکنده برگ ها ناشی از ایجاد تنش ناشی از عوامل مختلف از جمله استرس دمایی و هوای گرم در درختان ایحاد می شود، در آبیاری از کودهای پتاس بالا از جمله سولفات پتاسیم استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)