آریس

جستجو ...
آریس

علی خانی

مازندران، نکا
|
17 روز پیش
|
24آریس
آریس0آریس

گل سوزی خیار و تبدیل نشدن ب میوه با وجود گل و یا اگه میوه هم تشکیل بشه بعد یکی دو روز میوه هم میسوزه و ازبین می‌ره

گل سوزی و میوه سوزی با وجود گل در بوته خیارآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 17 روز پیش

با سلام و وقت بخیر دمای بالای هوا و عدم تعادل غذایی از علل ایجاد آن می باشد. کودهای روی و بور، پتاس بالا و کلسیم استفاده شود.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

17 روز پیش

به نظر می رسد که شما با گیاهان خیار خود، به ویژه با شکوفه ها و میوه های جوان، مشکل دارید. تصویر اول یک میوه خیار جوان را نشان می دهد که زرد و چروکیده شده است که معمولاً نشانه پوسیدگی انتهای شکوفه یا گرده افشانی ضعیف است. تصاویر دیگر بوته های خیار را با گل و چند میوه جوان نشان می دهند. پوسیدگی انتهای شکوفه یک مشکل رایج ناشی از کمبود کلسیم در گیاه است که اغلب با آبیاری نامناسب (چه زیاد یا خیلی کم) تشدید می شود، که بر توانایی گیاه در جذب کلسیم از خاک تأثیر می گذارد. اطمینان از رطوبت پایدار خاک و ارائه یک کود متعادل حاوی کلسیم می تواند به جلوگیری از این مشکل کمک کند. گرده افشانی ضعیف نیز می تواند باعث پژمرده شدن و مرگ میوه های جوان شود. خیار دارای گلهای نر و ماده مجزا است و اگر گلهای ماده به اندازه کافی گرده افشانی نشوند، میوه ها به درستی رشد نمی کنند و ممکن است پوسیده شوند. برای تقویت گرده افشانی، می توانید گرده افشان های بیشتری مانند زنبورها را به باغ خود جذب کنید، یا می توانید گل ها را با استفاده از یک برس کوچک یا با انتقال دقیق گرده از گل های نر به ماده گرده افشانی کنید. علاوه بر این، عوامل استرس‌زای محیطی مانند دمای بسیار زیاد، چه خیلی گرم یا خیلی سرد، می‌توانند بر تشکیل و رشد میوه تأثیر بگذارند. مطمئن شوید که گیاهان شما در محیطی با دمای مناسب و محافظت از آن قرار دارند این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.