آریس

جستجو ...
آریس

امیرحسین فدوی

17 روز پیش
|
28آریس
آریس0آریس

بیماری

در خصوص بیماری درختان بادام که روز گذشته تصویر ان را ارسال کردم و تشخیص کارشناس های سایت بیماری ریشه و ساقه بود،ریشه درخت را برسی کردم و اثری از پوسیدگی خاص و یا کرم ریشه نبود اما چوب قسمت انتهایی ساقه به رنگ قهوه ای در ادمدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 17 روز پیش

با سلام و احترام پوسیدگی طوقه می تواند باعث پژمردگی و زوال درخت شود، آبیاری به صورتی انجام گیرد که با فاصله حداقل ۲۰ سانتی از تنه باشد و قارچ کش متالاکسیل مانکوزب به همراه آبیاری استفاده گردد، تنه درختان دارای ترک و شانکر با چسب محافظ تنه پوشش داده شود، درختان خشک شده همراه با ریشه حذف شوند، آبیاری منظم و کافی انجام شود و رطوبت زیاد باعث پیشرفت بیماری خواهد شد.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

17 روز پیش

تصاویری که ارائه کرده اید یک درخت بادام را با برخی علائم نگران کننده نشان می دهد. در تصویر اول، قاعده ساقه در نزدیکی خط خاک به نظر می رسد که آسیب دیده است و شواهدی از شانکر یا تغییر رنگ تیره بالقوه وجود دارد. در تصاویر دوم و سوم نمای نزدیک تری از ساقه و چوب داخلی را می بینیم. چوب قهوه ای شدن را نشان می دهد که معمولاً نشان دهنده یک مشکل عروقی است. این علائم ممکن است نشان دهنده چند مشکل بالقوه باشد: 1. بیماری شانکر: نواحی تیره روی ساقه حاکی از وجود شانکر است که نوعی بیماری قارچی است که می تواند باعث فرورفتگی و قسمت های مرده روی شاخه ها و تنه شود. 2. قارچ های پوسیدگی چوب: قهوه ای شدن چوب داخلی نیز نشان می دهد که ممکن است عفونت قارچی پوسیدگی چوب وجود داشته باشد. این می تواند منجر به تضعیف یکپارچگی ساختاری درخت شود. 3. عفونت های باکتریایی: عفونت های باکتریایی می توانند علائمی مشابه عفونت های قارچی، با تیره شدن و از بین رفتن بافت ها ایجاد کنند. 4. استرس محیطی: گاهی اوقات، تنش های محیطی مانند خشکی، آسیب مکانیکی، یا عمق کاشت نامناسب می تواند منجر به علائمی مانند این بدون عامل عفونی شود. با توجه به اینکه پوسیدگی ریشه و کرم ریشه را رد کرده اید، مهم است که یک رویکرد جامع برای تشخیص این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.