آریس

جستجو ...
آریس

منصور رفیعی

16 روز پیش
|
15آریس
آریس0آریس

فلفل دلمه

در ضمن هیچ چیزی از اعلائم کنه یا تریپس با چشم روی بوته ها مشاهده نکردمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

16 روز پیش

«فلفل دلمه» به انگلیسی به «فلفل دلمه‌ای» ترجمه می‌شود. اشاره کردید که با چشم غیرمسلح هیچ نشانه ای از کنه عنکبوتی یا تریپس روی گیاهان مشاهده نمی شود. این آفات می توانند بسیار کوچک و به سختی دیده شوند. اگر مشکوک به هجوم هستید، مهم است که به دنبال نشانه‌های دیگری مانند لک زدن روی برگ‌ها، لکه‌های نقره‌ای یا تغییر رنگ یا حتی تارهای کوچک کنه‌های عنکبوت باشید. برای تریپس، به دنبال لکه های سیاه (مدفوع آنها) یا رشد ناقص باشید. اگر مشکوک به آفات هستید، استفاده از ذره بین برای بررسی دقیق گیاهان خود تمرین خوبی است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 16 روز پیش

با چشم قابل مشاهده نیستند در صورت امکان می توانید برای تشخیص نمونه را نزد کلینیک گیاهپزشکی منطقه خود ببرید.

مشاوره حضوری (به زودی)